Undervisningsmateriale

Kursusmaterialet består af elektroniske slides, som på computeren kan vurderes på samme måde, som man vurderer væv i mikroskopet. Denne del af materialet findes på nettet.

WEBSITE: www.hals.patologi.org

Mange kursister har ikke set thyroidea, derfor er opgaven ikke at stille diagnosen, men at besvare de efterfølgende spørgsmål (se under præparaterne).

Sluttelig findes to ekstra virtuelle histologiske præparater og tre FNA fra hals(FNA1-FNA3) og to fra thyroidea (1-2). De er ikke obligatoriske, men vil bliver gennemgået som under kurset.